0979064928 - 0904010323
kd1@vioa.vn
Kế toán kho - Hà Nội

Kế toán kho - Hà Nội

admin2 2015-06-30 23:32:56

Kế toán kho, làm việc tại showroom Hà Nội

Chi tiết
QUẢN LÝ BÁN HÀNG - TẠI SHOWROOM HÀ NỘI

QUẢN LÝ BÁN HÀNG - TẠI SHOWROOM HÀ NỘI

admin2 2015-06-30 23:37:34

Chi tiết
Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

admin2 2015-06-30 23:36:36

Chi tiết